hd
zas
NOVO!
bn

Početak
Informacioni Proizvodi
Štampani Proizvodi
Sve inspekcije na dlanu
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“
Priručnik „Zaštita prava poslodavca“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama kod KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA“
Priručnik „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Računovodstvo i porezi
Vodič kroz radne odnose
Rad i osiguranje
O Rezon Media Grup

  Da li su Vam poznate sve obaveze propisane zakonima iz oblasti RADNIH ODNOSA koje morate izvršiti kao poslodavac?

  Da li znate KAKO DA USKLADITE ugovore i druge akte poslodavca SA NOVIM PROPISIMA?

  Imate li nedoumice koje obrasce treba da podnosite, u kojim rokovima, kome i na koji način?

  Da li Vam je poznato u kojim slučajevima Inspekcija rada može da Vam izrekne mere koje za posledicu mogu imati plaćanje visokih kazni, kao i koliki su iznosi mogućih kazni?

  Da li Vam je poznato u kojim slučajevima imate pravo žalbe na rad inspektora?Priručnik „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“

objavljujemo kako bismo Vam ponudili rešenja i odgovore na navedene nedoumice.

 Priručnik sadrži objašnjenja o tome šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, ali i informacije o tome koja su Vaša prava.

 Priručnik će Vam pomoći da sprečite mogućnost da Vam Inspekcija rada izrekne mere, koje mogu dovesti do plaćanja veoma visokih kazni! (i do 2.000.000 dinara!)Priručnik sadrži objašnjenja o:

  predmetu kontrola, tj. šta to Inspekcija rada kontroliše?

  obavezama koje morate izvršiti po osnovu propisa iz oblasti radnih odnosa, i to:
- Zakona o radu,
- Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu,
- Zakona o PIO,
- Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom,
- drugim zakonima koji uređuju radne odnose (Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o štrajku, Zakon o sprečavanju mobinga...)

  šta se utvrđuje aktima koje donosi poslodavac (opšti akt, pravilnici, ugovori, rešenja, odluke...)

  obrascima – koje obrasce treba da podnosite u kojim slučajevima, u kojim rokovima, kojim organima...

Kako bismo Vam olakšali ispunjenje propisanih obaveza u praksi, uz knjigu smo priložili kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima i važećim tekstovima najvažnijih propisa iz oblasti koje regulišu radne odnose, kao i službenim mišljenjima nadležnih organa.


Više o Priručniku:

  Priručnik sadrži preko 280 strana stručnih komentara, objašnjenja procedura i obračuna, saveta, kao i kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima i važećim tekstovima najvažnijih propisa iz oblasti radnih odnosa, kao i službenim mišljenjima nadležnih organa;
  Knjiga i CD se prodaju zajedno, u paketu; ne prodaju se samostalno;
  Autori priručnika su vrhunski stručnjaci u oblasti radnih odnosa, i to:
-  Maričić-Vukotić Jasmina – Inspekor rada u Odeljenju grada Beograda, pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
-  Rajković Danijela - Rukovodilac Grupe za zarade i plate u javnim službama, Sektor za rad, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
-  Potežica Bojana – dipl. pravnik, Ministarstvo zdravlja
-  Popović Aleksandra – dipl. pravnik, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
-  Kićanović Olga – samostalni savetnik, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova

Kako možete kupiti Priručnik „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“?

Proizvod se prodaje putem direktne prodaje i dostavlja se kurirskom službom, sa računom koji glasi na 3.990 din. (sa uračunatim PDV-om), koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja. Troškove dostave kurirskom službom snosi Rezon Media Grup doo.


Poručite Priručnik na način koji Vam najviše odgovara:

Tel./Fax:

+011/244-34-01

 

+011/244-91-46

e-mail:

info@rezon.rs

adresa:

Loznička 2, 11000 Beograd

SADA možete da poručite i putem INTERNETA :


Glavna kancelarija : ert tel./fax: +381 11 244-3401
ert copyright 2003
ret
Rezon Media Grup
ert
ert
ert ert
Beograd,
Loznička 2
tel./fax: +381 11 244-9146
ert
Tyxo.bg counter