Početak
Informacioni Proizvodi
Štampani Proizvodi
Sve inspekcije na dlanu
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“
Priručnik „Zaštita prava poslodavca“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama kod KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA“
Priručnik „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Računovodstvo i porezi
Vodič kroz radne odnose
Rad i osiguranje
O Rezon Media Grup

POČETAK :

1. novembra 2012. godine objavljen je prvi broj stručne periodične publikacije „Vodič kroz radne odnose“

CILJ :

Ciljevi časopisa
„Vodič kroz radne odnose“
su:

tumačenje zakonske regulative koja se bavi pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih i poslodavaca,

rešavanje problema u oblasti radnih odnosa, socijalnih doprinosa, bezbednosti i zdravlja na radu u praksi,

da Vam pruži stručna objašnjenja i komentare od strane eksperata iz relevantnih oblasti i to na dobro struktuiran i jasan način,

da Vas upozna sa praksom upravljanja kadrovima koja obezbeđuje efektivnost u radu sa zaposlenima,

da Vam obezbedi aktuelne informacije, znanja i mogućnost da pratite sve promene, i na taj način da Vam olakša svakodnevno poslovanje i pruži sigurnost u radu.

TIRAŽ :

Početni tiraž u kome se štampa časopis „Vodič kroz radne odnose“ je 3000 primeraka.

PERIODIKA IZLAŽENJA :

Časopis „Vodič kroz radne odnose“ izlazi jednom mesečno, prateći najaktuelnije promene u propisima iz oblasti rada koji se primenjuju u Republici Srbiji.

PRETPLATNICI :

Pretplatnici na časopis „Vodič kroz radne odnose“ su:

Poslodavci
Zaposleni u kadrovskim i pravnim službama,
Menadžeri i konsultanti u oblasti ljudskih resursa,
Pravnici,
Računovođe.

SRODNI PROIZVODI:

Srodan proizvod časopisu
„Vodič kroz radne odnose“
jeste elektronski priručnik
„CD za Poslodavce“.

Njihovo korišćenje Vam garantuje:

Aktuelne informacije,
Pomoć u Vašem svakodnevnom radu.

KONTAKTI :

Redakcija: ul. Loznička br. 2, 11000 Beograd

Urednik časopisa: Jelena Milošević
Tel.:      011/244-3401
Fax:      011/244-9146

e-mail:  info@rezon.rs

> Porudžbina putem Interneta

Pretplatite se na
godinu dana i dobićete na POKLON:

- CD Ugovori
  ili
- Personalni CD za Korespondenciju

po Vašem izboru!


 

 

Glavna kancelarija : tel./fax: +381 11 244-3401
copyright 2003
Rezon Media Grup
Beograd,
Loznička 2
tel./fax: +381 11 244-9146