Početak
Informacioni Proizvodi
Štampani Proizvodi
Sve inspekcije na dlanu
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“
Priručnik „Zaštita prava poslodavca“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama kod KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA“
Priručnik „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Računovodstvo i porezi
Vodič kroz radne odnose
Rad i osiguranje
O Rezon Media Grup

POČETAK :

1. oktobra 2005. godine objavljen je
prvi broj stručne periodične publikacije
„Računovodstvo i porezi“.

CILJ :

Ciljevi časopisa
„Računovodstvo i porezi“
su:

da se bavi glavnim i aktuelnim temama i problemima u vezi sa primenom u praksi propisa iz oblasti fiskalnog sistema tj. poreza (npr.: PDV, porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak građana, akcize, fiskalne kase, ZPPPA, takse, porezi na imovinu,...); računovodstva, kao i vezane za oblast obračuna zarada, drugih naknada i socijalnih doprinosa zaposlenih, i to na dobro strukturiran i na jasan način

da Vam pruži: stručna objašnjenja i komentare, od strane autora koji su eksperti iz relevantnih oblasti, a u vezi sa primenom propisa, kao i pitanjima i problemima iz prakse; zatim, službena mišljenja nadležnih organa o primeni propisa u praksi... kako biste uvek na vreme bili upoznati sa svim obavezama, novinama, promenama,...

da Vam obezbedi i: aktuelne podatke za razne vrste obračuna; podsetnik najvažnijih periodičnih i aktuelnih obaveza; važna uputstva ili objašnjenja nadležnih organa i institucija; kao i odgovore na pitanja iz prakse (samo za godišnje pretplatnike na časopis) i savete stručnjaka

da Vam prenese i aktuelne novine u ostalim propisima koji najviše utiču na poslovanje, a u vezi su sa porezima, računovodstvom, knjiženjima...

da Vam obezbedi aktuelne informacije, znanja i mogućnost da pratite sve promene, i na taj način da Vam olakša svakodnevno poslovanje i pruži sigurnost u radu.

TIRAŽ :

Početni tiraž u kome se štampa časopis „Računovodstvo i porezi“ je 3000 primeraka.

PERIODIKA IZLAŽENJA :

Časopis „Računovodstvo i porezi“ izlazi jednom mesečno, prateći najaktuelnije promene u propisima iz ovih oblasti koji se primenjuju u Republici Srbiji.

PRETPLATNICI :

Pretplatnici na časopis
„Računovodstvo i porezi“
su:

Računovođe
Revizori
Poreski i finansijski konsultanti
Poreski, administrativni i komercijalni službenici
Pravnici
Zaposleni u kadrovskim i pravnim službama
Zaposleni u državnim i javnim organizacijama i preduzećima
Finansijski menadžeri
Konsultanti u oblasti menadžmenta

SRODNI PROIZVODI :

Srodan proizvod časopisu
„Računovodstvo i porezi“
jeste elektronski priručnik
„CD za Računovođe“.

Njihovo korišćenje Vam garantuje:

Aktuelne i tačne informacije
Pomoć u Vašem svakodnevnom radu

KONTAKTI :

Redakcija: Loznička 2, 11000 Beograd

Urednik časopisa: Milica Tričković
Tel.:      011/ 244-3401
Fax:      011/ 244-9146

e-mail: info@rezon.rs

> Porudžbina putem Interneta

Pretplatite se na
godinu dana i dobićete na
POKLON
CD Obrasci i formulari

 

Glavna kancelarija : tel./fax: +381 11 244-3401
copyright 2003
Rezon Media Grup
Beograd,
Loznička 2
tel./fax: +381 11 244-9146