hd
zas
bn

Početak
Informacioni Proizvodi
Štampani Proizvodi
Sve inspekcije na dlanu
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“
Priručnik „Zaštita prava poslodavca“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama kod KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA“
Priručnik „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Računovodstvo i porezi
Vodič kroz radne odnose
Rad i osiguranje
O Rezon Media Grup

  Da li su Vam poznate sve obaveze propisane poreskim zakonima koje morate izvršiti?

  Imate li nedoumice koje obrasce treba da podnosite, u kojim rokovima, kome i na koji način?

  Da li Vam je poznato u kojim slučajevima Poreska inspekcija može da Vas kazni u postupcima kontrole, kao i koliki su iznosi mogućih kazni?

  Da li Vam je poznato u kojim slučajevima imate pravo žalbe na rad ove inspekcije?
PAŽNJA! Na CD-u koji dobijate uz ovaj Priručnik nalaze se poslednje novine u propisima (prečišćeni tekstovi) kao i stručni komentari – objašnjenja tih izmena u propisima, i to:
* prečišćeni tekstovi propisa – u primeni od JULA 2014.:
- Zakona o PPPA,
- Zakona o porezu na dohodak građana,
- Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
- Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku – sa NOVIM Katalogom vrste prihoda;
- i izmenjeni Pravilnici vezani za PDV;
* najnoviji stručni komentari:
- Komentar poslednjih novina u Zakonu o PPPA (propisane duplo više kazne, češće kontrole PU,...)
- Objašnjenje izmena u vezi sa doprinosima i porezom na dohodak građana
- Novine u Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku i novi Katalog vrste prihoda
- Novine u Pravilnicima u vezi sa PDV u primeni od 1. jula (sa novim Obrascem PPPDV)!


Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“

objavljujemo kako bismo Vam ponudili rešenja i odgovore na navedene nedoumice.

 Priručnik sadrži informacije o tome šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, ali i informacije o tome koja su Vaša prava.

 Priručnik će Vam pomoći da sprečite mogućnost da Vam poreski inspektori izreknu kazne, koje mogu biti veoma visoke!Priručnik sadrži objašnjenja o:

  predmetu kontrola, tj. šta to Poreska inspekcija kontroliše? (šta sve inspektori kontrolišu, šta najčešće i prvo kontrolišu, način na koji to mogu i moraju da rade...)

  obavezama koje morate izvršiti (kako ne biste bili kažnjeni) po osnovu poreskih propisa, i to:
- Zakona o PPPA,
- Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
- Zakona o porezu na dohodak građana,
- Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
- Zakona o PDV
- Zakona o porezima
na imovinu - nepokretnosti 

  obrascima – koje obrasce treba da podnosite i u kojim slučajevima, u kojim rokovima, kojim organima...

Kako bismo Vam olakšali ispunjenje propisanih obaveza u praksi, uz knjigu smo priložili kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima ovih poreskih zakona i njihovih podzakonskih akata, kao i službenim mišljenjima Ministarstva finansija RS.


Više o Priručniku:

  Priručnik sadrži oko 340 strana stručnih komentara, objašnjenja procedura i obračuna, saveta, kao i kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima ovih poreskih zakona i njihovih podzakonskih akata, kao i službenim mišljenjima Ministarstva finansija;
  Knjiga i CD se prodaju zajedno, u paketu; ne prodaju se samostalno;
  Autori priručnika su vrhunski stručnjaci za date oblasti, i to iz Ministarstva finansija RS, po oblastima:
   - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji    Blešić Marijan
   - Zakon o porezu na dobit pravnih lica    Todorović Biljana
   - Zakon o porezu na dohodak građana  – Kuzmanović - Živanović Svetalana
   - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje    Kuzmanović - Živanović Svetalana
   - Zakon o porezu na dodatu vrednost    Aleksić Stevan
   - Zakon o porezima na imovinu (nepokretnosti)   Petrović Ljiljana

Kako možete kupiti Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“?

Proizvod se prodaje putem direktne prodaje i dostavlja se kurirskom službom, sa računom koji glasi na 2.499 din. (sa uračunatim PDV-om), koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja. Troškove dostave kurirskom službom snosi Rezon Media Grup doo.

Poručite Priručnik na način koji Vam najviše odgovara:

Tel./Fax:

+011/244-34-01

 

+011/244-91-46

e-mail:

info@rezon.rs

adresa:

Loznička 2, 11000 Beograd

SADA možete da poručite i putem INTERNETA :


Glavna kancelarija : ert tel./fax: +381 11 244-3401
ert copyright 2003
ret
Rezon Media Grup
ert
ert
ert ert
Beograd,
Loznička 2
tel./fax: +381 11 244-9146
ert
Tyxo.bg counter