hd
zas
NOVO!
bn

Početak
Informacioni Proizvodi
Štampani Proizvodi
Sve inspekcije na dlanu
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“
Priručnik „Zaštita prava poslodavca“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama kod KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA“
Priručnik „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Računovodstvo i porezi
Vodič kroz radne odnose
Rad i osiguranje
O Rezon Media Grup

  Da li su Vam poznate obaveze propisane zakonima, kao i načini njihovog izvršenja?

  Da li Vam je poznato koliko različitih inspekcija postoji, koje su njihove nadležnosti, iznosi kazni koje Vam mogu izreći i u kojim slučajevima?

  Da li Vam je poznato koliko različitih inspekcija postoji, koje su njihove nadležnosti, iznosi kazni koje Vam mogu izreći i u kojim slučajevima?

  Da li Vam je poznato u kojim slučajevima imate pravo žalbe na rad inspekcija, u kom roku i kom organu ih podnosite?

Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“
objavili smo kako bismo Vam ponudili rešenja i odgovore na navedene nedoumice.


S obzirom da od 30.04.2016. god. počinje puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru, kojim je predviđena koordinacija inspekcijskog nadzora i međusobna saradnja različitih inspekcija i drugih institucija, Priručnik sadrži potrebne podatke koji će Vam pomoći da se informišete o svakoj inspekciji ponaosob, njihovoj saradnji, delokrugu poslova koje obavljaju nadležni inspektori, zatim o obavezama i pravima propisanim zakonima, o rokovima i obrascima koje morate da podnesete pravovremeno, uslovima koje morate ispuniti, dozvolama...

Ovaj Priručnik sadrži informacije o tome šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, ali i informacije o tome koja su Vaša prava.

Priručnik će Vam pomoći da sprečite mogućnost da Vam različiti inspektori izreknu mere, koje mogu dovesti do plaćanja veoma visokih kazni (i do 3.000.000 dinara!) ili drugih sankcija.

Priručnik sadrži objašnjenja o:
predmetu kontrola različitih inspekcija (šta spada u nadležnost koje inspekcije, šta sve inspektori kontrolišu, šta najčešće i prvo kontrolišu, način na koji to mogu i moraju da rade...)
obavezama koje morate izvršiti (kako ne biste bili kažnjeni) po osnovu brojnih propisa, čije izvršavanje kontrolišu:
– Poreska inspekcija
– Inspekcija rada
– Tržišna inspekcija
– Sanitarna inspekcija
– Zdravstvena inspekcija
– Inspekcija za zaštitu životne sredine
– Veterinarska inspekcija
– Građevinska inspekcija i Urbanistička inspekcija
– Upravna inspekcija
propisima koji uređuju oblasti u nadležnosti ovih inspekcija
međusobnoj saradnji različitih inspekcija, kontrolama, aktima koje inspektori donose, žalbamana ove akte, predviđenim kaznama... 

Kako bismo Vam olakšali ispunjenje propisanih obaveza u praksi, uz priručnik smo priložili kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, tekstovima važećih propisa iz oblasti koje nadziru pomenute inspekcije, službenim mišljenjima nadležnih ministarstava, primerima akata koje donose inspektori, primerima žalbi, informatorima o radu nadležnih ministarstava i inspekcija (koji, pored ostalog, sadrže i praktične informacije, npr. kontakt adrese i telefone ovih organa i dr.), kao i dodatnim, praktičnim stručnim tekstovima koji će Vam pomoći da još bolje razumete i primenite u praksi ono što je zakonima propisano, kao i da zaštite svoja prava.

Takođe, ovaj CD – sadrži i druge dokumente iz kojih ćete moći da se upoznate i sa radom ostalih inspekcija, kao što su: turistička, poljoprivredna, fitosanitarna, kao i (na CD-u, u delu Ostale inspekcije) komunalna, prosvetna i protivpožarna. U ovim posebnim delovima nalaze se i propisi čiju primenu kontrolišu ove inspekcije.


PAŽNJA! Na CD-u koji dobijate uz ovaj Priručnik, pored svega napred navedenog, nalaze se i:

* dodatni stručni tekstovi, u vezi sa aktuelnim izmenama,npr:
- Podnošenje prijave poreza na dobit za 2015. god.- DETALJNO,
- Prijava poreza na dobit po rešenju za nerezidentna pravna lica,
- Prijava poreza na prihode fizičkog lica samooporezivanjem,
- Obaveze koje se plaćaju za osnivače, odnosno članove privrednog društva,
- Komentar Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA - u primeni od 1.1.2016.
- Komentar Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA - u primeni od 4.3.2016.
- Komentar novina u Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima – u primeni od 1.1.2016.
- Komentar novina u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica – u primeni od 1.1.2016.
- Komentar izmena i dopuna Zakona o PDV – u primeni od 15.10.2015.
- Ovlašćenja poreskog organa u oblasti menjačkog i deviznog poslovanja,
- Ovlašćenja Poreske uprave u oblasti igara na sreću
- i brojni drugi;

* najnoviji prečišćeni tekstovi propisa (zakoni, podzakonski akti, novi obrasci...), obzirom na sledeće:

Početkom 2016. god. stupile su na snagu brojne izmene u poreskim propisima (ZPPPA, Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o porezu na dobit, Zakon o PDV, Zakon o doprinosima....), a tokom februara, pored nove izmene Zakona o poreskom postupku, izmenjeno je više poreskih pravilnika, propisani su i brojni novi obrasci...
Takođe, izmenjeni su i zakoni iz oblasti zaštite životne sredine, kao i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Ovaj priručnik sadrži objašnjenja o svim navedenim novinama u ovim propisima, koja će Vam pomoći da se na vreme, tj. što pre usaglasite sa izmenama, budući da su sve pomenute izmene već stupile na snagu, a primena nekih počela je već 1. marta 2016. god!


Više o Priručniku:

  Priručnik sadrži 590 strana stručnih komentara, objašnjenja procedura i postupaka, saveta, kao i kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima propisa, službenim mišljenjima i propisima vezanim za ostale inspekcije (turistička, poljoprivredna, prosvetna, fitosanitarna, komunalna i protivpožarna);
  Knjiga i CD se prodaju zajedno, u paketu; ne prodaju se samostalno;
  Autori priručnika su vrhunski stručnjaci iz odgovarajućih oblasti:

- Poreska inspekcija - Blešić Marijan
- Inspekcija rada - Maričić-Vukotić Jasmina, sa ažuriranjem od strane urednika
- Tržišna inspekcija - Despotović Vera
- Sanitarna i Zdravstvena inspekcija - Bondžić Milica
- Inspekcija za zaštitu životne sredine - Živković Tatjana
- Veterinarska inspekcija - Toth Damir
- Građevinska i Urbanistička inspekcija - Živković Tatjana
- Upravna inspekcija - Potežica Bojana

Kako možete kupiti Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“?

Proizvod se prodaje putem direktne prodaje i dostavlja se kurirskom službom, sa računom koji glasi na 4.900 din. (sa uračunatim PDV-om), koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja. Troškove dostave kurirskom službom snosi Rezon Media Grup doo.


Poručite Priručnik na način koji Vam najviše odgovara:

Tel./Fax:

+011/244-34-01

 

+011/244-91-46

e-mail:

info@rezon.rs

adresa:

Loznička 2, 11000 Beograd

SADA možete da poručite i putem INTERNETA :
Glavna kancelarija : ert tel./fax: +381 11 244-3401
ert copyright 2003
ret
Rezon Media Grup
ert
ert
ert ert
Beograd,
Loznička 2
tel./fax: +381 11 244-9146
ert
Tyxo.bg counter