hd
zas
bn

Početak
Informacioni Proizvodi
Štampani Proizvodi
Sve inspekcije na dlanu
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“
Priručnik „Zaštita prava poslodavca“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama kod KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA“
Priručnik „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Računovodstvo i porezi
Vodič kroz radne odnose
Rad i osiguranje
O Rezon Media Grup

Usled velikog interesovanja i rasprodatog prvog i drugog izdanja Priručnika, kao i zbog izmena u propisima, objavili smo treće, izmenjeno i dopunjeno izdanje!

  Da li su Vam poznate sve obaveze propisane poreskim zakonima koje morate izvršiti?

  Imate li nedoumice koje obrasce treba da podnosite, u kojim rokovima, kome i na koji način?

  Da li Vam je poznato u kojim slučajevima Poreska inspekcija može da Vas kazni u postupcima kontrole, kao i koliki su iznosi mogućih kazni?

  Da li Vam je poznato u kojim slučajevima imate pravo žalbe na rad ove inspekcije?Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
objavljujemo kako bismo Vam ponudili rešenja i odgovore na navedene nedoumice.

Priručnik sadrži informacije o tome šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, ali i informacije o tome koja su Vaša prava.

Priručnik će Vam pomoći da sprečite mogućnost da Vam poreski inspektori izreknu kazne, koje često mogu biti iznad 2.000.000 din!Priručnik sadrži objašnjenja o:

  predmetu kontrola, tj. šta to Poreska inspekcija kontroliše? (šta sve inspektori kontrolišu, šta najčešće i prvo kontrolišu, način na koji to mogu i moraju da rade...)

  obavezama koje morate izvršiti (kako ne biste bili kažnjeni) po osnovu poreskih propisa, i to:
- Zakona o PPPA
- Zakona o porezu na dobit pravnih lica
- Zakona o porezu na dohodak građana
- Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
- Zakona o PDV
- Zakona o porezima na imovinu - nepokretnosti

  obrascima – koje obrasce treba da podnosite i u kojim slučajevima, u kojim rokovima, kojim organima...

Kako bismo Vam olakšali ispunjenje propisanih obaveza u praksi, uz knjigu smo priložili kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima ovih poreskih zakona i njihovih podzakonskih akata, kao i službenim mišljenjima Ministarstva finansija.

PAŽNJA! Na CD-u koji dobijate uz ovaj Priručnik nalaze se poslednje novine u propisima (prečišćeni tekstovi), novi obrasci, kao i dodatni stručni tekstovi, npr:

* prečišćeni tekstovi propisa:
- Zakona o PDV – u primeni od 15.10.2015,
- Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
- Zakona o PPPA,
- Zakona o porezu na dohodak građana,
- Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
- novi i izmenjeni Pravilnici vezani za PDV – sa NOVIM obrascima,
- novi i izmenjeni Pravilnici vezani za porez na dobit pravnih lica – sa NOVIM obrascima poreskih bilansa i prijava,
- izmenjeni Pravilnici i obrasci vezani za PDV i dr.;

* dopune – novi stručni tekstovi:
- Komentar izmena i dopuna Zakona o PDV (12.10.2015.) – u primeni od 15.10.2015.
- Korisničko uputstvo za podnošenje izmenjene prijave poreza na dobit pravnih lica (3.8.2015.)
- Izmene u sadržaju Poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica (20.6.2015.)
- Novi obrasci poreskih bilansa za porez na dobit (18.5.2015.)
- Korisničko uputstvo za primenu pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja poreske prijave poreza na dobit pravnih lica (3.4.2015.)
- Poreska prijava za porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku, od 1. aprila 2015. god. isključivo u elektronskom obliku (31.3.2015.)
- Donet je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2014. god. (3.3.2015.)
- Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (31.12.2014.)
- Novi neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana u primeni od 1.2.2015. god.
- Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2014. god. (1.4.2015.)
- 15. maj 2015. god. je rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2014. god, i to na novom obrascu PPDG-2R i isključivo u elektronskom obliku (31.3.2015.)
- Novine u vezi sa poreskim oslobođenjima kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (19.5.2015.)
- Pretežni promet dobara u inostranstvo u smislu Zakona o PDV (3.3.2015.)
- Porez na prenos apsolutnih prava po osnovu raskida ili poništaja pravnog posla, kojim je izvršen prenos uz naknadu prava svojine na nepokretnosti (8.7.2015.)
- Jemstvo u izmirenju poreske obaveze na prenos apsolutnih prava (22.5.2015.)
- Utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. samooporezivanjem - vrše obveznici koji vode poslovne knjige do 31.3.2015.
- i drugi.


Više o Priručniku:

  Priručnik sadrži oko 480 strana stručnih komentara, objašnjenja procedura i obračuna, saveta, kao i kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima ovih poreskih zakona i njihovih podzakonskih akata, kao i službenim mišljenjima Ministarstva finansija;
  Knjiga i CD se prodaju zajedno, u paketu; ne prodaju se samostalno;
  Autori priručnika su vrhunski stručnjaci za date oblasti, i to iz Ministarstva finansija RS, po oblastima:

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji  –  Blešić Marijan
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica  –  Todorović Biljana
- Zakon o porezu na dohodak građana  – Kuzmanović - Živanović Svetlana
- Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  –  Kuzmanović - Živanović Svetlana
- Zakon o porezu na dodatu vrednost  –  Aleksić Stevan
- Zakon o porezima na imovinu (nepokretnosti)  –  Petrović Ljiljana


Kako možete kupiti Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“ (TREĆE izdanje)?

Proizvod se prodaje putem direktne prodaje i dostavlja se kurirskom službom, sa računom koji glasi na 3.900 din. (sa uračunatim PDV-om), koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja. Troškove dostave kurirskom službom snosi Rezon Media Grup doo.


Poručite Priručnik na način koji Vam najviše odgovara:

Tel./Fax:

+011/244-34-01

 

+011/244-91-46

e-mail:

info@rezon.rs

adresa:

Loznička 2, 11000 Beograd

SADA možete da poručite i putem INTERNETA :
Glavna kancelarija : ert tel./fax: +381 11 244-3401
ert copyright 2003
ret
Rezon Media Grup
ert
ert
ert ert
Beograd,
Loznička 2
tel./fax: +381 11 244-9146
ert
Tyxo.bg counter