hd
zas
NOVO!
bn

Početak
Informacioni Proizvodi
Štampani Proizvodi
Sve inspekcije na dlanu
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“
Priručnik „Zaštita prava poslodavca“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama kod KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA“
Priručnik „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Računovodstvo i porezi
Vodič kroz radne odnose
Rad i osiguranje
O Rezon Media Grup

Zaštitite se od kazni:

  Budžetske inspekcije

  Uprave za trezor

  Državne revizorske institucije

  Upravne inspekcije, odnosno

  Inspekcije radaPriručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama kod KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA“

namenjen svim korisnicima javnih sredstava, sa ciljem da ukaže na greške, obezbedi rešenja i odgovore na probleme u praksi.

Priručnik sadrži informacije o tome šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, ali i informacije o tome koja su Vaša prava.

Ovaj priručnik će Vam pomoći da sprečite mogućnost da Vam nadležne inspekcije izreknu kazne, koje mogu biti veoma visoke, ili druge sankcije.Priručnik sadrži objašnjenja o:

  predmetu kontrola, tj. šta sve nadležne inspekcije kontrolišu?

  zakonskim obavezama koje morate izvršavati kako ne biste bili kažnjeni

  aktima kojima obavezno morate urediti određena pitanja

  najvažnijim obrascima – koje obrasce treba da podnosite, u kojim rokovima, kojim organima...

Takođe, Priručnik sadrži i praktične delove:

  objašnjenja i primere postupka za donošenje budžeta/finansijskih planova

  primer postupka odobravanja aproprijacija

  primer zahteva za preusmeravanje aproprijacija

  objašnjenje šta se dešava kada korisnik „probije“ odobrene aproprijacije – i kada budžetski inspektor u kontroli otkrije nenamensko i nezakonito trošenje sredstava

  primere knjiženja koja je neophodno sprovesti u određenim slučajevima

  mogućnost žalbe na rešenje inspektora, odnosno primedbe na zapisnik inspektora.

Kako bismo Vam olakšali ispunjenje propisanih obaveza u praksi, uz knjigu smo priložili kompakt disk - CD sa najvažnijim obrascima, važećim tekstovima zakona i podzakonskih akata, kao i nekim važnim Instrukcijama nadležnih organa.

PAŽNJA! Na CD-u koji dobijate uz ovaj Priručnik nalaze se i poslednje novine u propisima (prečišćeni tekstovi), kao i novi propisi npr:

- NOVI:
   - Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, 4.8.2015.
   - Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, 4.8.2015.
   - Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja, 19.8.2015.
   - Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja, prečišćen tekst (novi koji je već izmenjen)
   -  svi novodoneti Posebni kolektivni ugovori
   - kao i  Zakon o inspekcijskom nadzoru, u primeni od 29.4.2016, ali čije se pojedine odredbe već primenjuju

- IZMENJENI propisi:
   - Zakon o javnim nabavkama, prečišćen tekst
   - Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, prečišć. tekst
   - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prečišćen tekst
   - Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem, preč. tekst

   - Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, prečišćen tekst


Više o Priručniku:

  Priručnik sadrži 340 strana stručnih komentara, objašnjenja procedura, saveta, s tim što ga prati i kompakt disk - CD na kojem se nalaze važeća zakonska regulativa, instrukcije i obrasci;
  Knjiga i CD se prodaju zajedno, u paketu; ne prodaju se samostalno;
  Autori priručnika su vrhunski stručnjaci u ovim oblastima, i to:
–  Berberović Hasan - dipl. ekonomista, revizor, dugogodišnji budžetski inspektor Ministarstva finansija
–  Tošić Nadežda – dipl. pravnik, dugogodišnji budžetski inspektor
–  Potežica Bojana – dipl. pravnik, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu
–  Maričić-Vukotić Jasmina - Inspekor rada u Odeljenju grada Beograda, pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Kako možete kupiti Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama kod KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA“?

Proizvod se prodaje putem direktne prodaje i dostavlja se kurirskom službom, sa računom koji glasi na 3.500 din. (sa uračunatim PDV-om), koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja. Troškove dostave kurirskom službom snosi Rezon Media Grup doo.


Poručite Priručnik na način koji Vam najviše odgovara:

Tel./Fax:

+011/244-34-01

 

+011/244-91-46

e-mail:

info@rezon.rs

adresa:

Loznička 2, 11000 Beograd

SADA možete da poručite i putem INTERNETA :
Glavna kancelarija : ert tel./fax: +381 11 244-3401
ert copyright 2003
ret
Rezon Media Grup
ert
ert
ert ert
Beograd,
Loznička 2
tel./fax: +381 11 244-9146
ert
Tyxo.bg counter