NOVO!

Početak
Informacioni Proizvodi
Štampani Proizvodi
Sve inspekcije na dlanu
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“
Priručnik „Zaštita prava poslodavca“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama kod KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA“
Priručnik „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“
Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“
Računovodstvo i porezi
Vodič kroz radne odnose
Rad i osiguranje
O Rezon Media Grup

POČETAK :

1. marta 2018. godine objavljen je prvi broj stručne periodične publikacije „Sve inspekcije na dlanu“

CILJ :

Ciljevi časopisa „Sve inspekcije na dlanu“ su:

praćenje novina u radu svih inspekcija (ima ih 42)
stalne rubrike o radu Poreske inspekcije, Tržišne inspekcije i Inspekcije rada, kao i o propisima koje primenjuju i čiju primenu kontrolišu ove inspekcije
pisanje o aktuelnim problemima obveznika u praksi
ukazivanje na najčešće greške i prestupe
saveti inspektora

TIRAŽ :

Početni tiraž u kome se štampa časopis „Sve inspekcije na dlanu“ je 2000 primeraka.

PERIODIKA IZLAŽENJA :

Časopis „Sve inspekcije na dlanu“ izlazi dvomesečno (početkom neparnih meseci u godini), prateći najaktuelnije promene u propisima iz rada inspekcija u Republici Srbiji.

PRETPLATNICI :

Pretplatnici na časopis „Sve inspekcije na dlanu“ su:

Poslodavci
Pravnici
Računovođe
Menadžeri, konsultanti i svi ostali zaposleni koji rade u najrazličitijim delatnostima, jer inspekcije sprovode nadzor i kontrolu svih aktera u privrednom i društvenom životu Republike

SRODNI PROIZVODI :

Srodan proizvod časopisu
„Sve inspekcije na dlanu“

jeste priručnik
„Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“

Njihovo korišćenje Vam garantuje:

Aktuelne i tačne informacije
Pomoć u Vašem svakodnevnom radu

KONTAKTI :

Redakcija: Loznička 2, 11000 Beograd

Urednik časopisa: Milica Tričković
Tel.:      011/ 244-3401
Fax:      011/ 244-9146

e-mail: info@rezon.rs

Pretplatite se na
godinu dana i dobićete na
POKLON:
- CD Ugovori ili
- Personalni CD za Korespondenciju po Vašem izboru!
 

Glavna kancelarija : tel./fax: +381 11 244-3401
copyright 2003
Rezon Media Grup
Beograd,
Loznička 2
tel./fax: +381 11 244-9146